Education Resources

/

Swahili

Vifaa vingine kwa watoto

Iliyo tafsiriwa kutoka kwenye kifaransa pamoja na shukrani: Dr M. De Clerk, Lepa na Bijo Lomboto Itofo.

“Moseka na marafiki zake”

– See English page for more resources.

DVD/Video

– Maisha kwa mtoto mtandao wa YouTube una video kadhaa

Health professional educational materials

– See English page for more resources.

Source: Changing Diabetes in Children (CDiC)

  • Patient education materials
  • Wall posters
  • Manual

Multilingual resources

DKA prevention campaign

Guidelines & other resources

Education bulletins