Education Resources

/

Nepali

तथ्य जानकरीहरु

अहिलेलाई सामाग्रीहरु उपलब्ध छैन – कृपया अंग्रेजी वा फ्रेन्च पृष्ठहरु  हेर्नुहोस  

तन्नेरिहरुकालागि तथ्य जानकारीहरु

 अहिलेलाई सामाग्रीहरु उपलब्ध छैन – कृपया अंग्रेजी वा फ्रेन्च पृष्ठहरु  हेर्नुहोस

बच्चा तथा युवा का लागि अन्य सामाग्रीहरु

मोसेका र उसका साथीहरु

श्रोत : डा. मर्ग्युरित डे क्लार्क, लिपा र बिजो लोम्बोतो इतोफो, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो

अन्य समाग्रीहरु को लागि कृपया अंग्रेजी वा फ्रेन्च पृष्ठहरु  हेर्नुहोस

अभिभाबकको मार्गदर्सक

अहिलेलाई सामाग्रीहरु उपलब्ध छैन – कृपया अंग्रेजी वा फ्रेन्च पृष्ठहरु  हेर्नुहोस

डीभीडी / भिडियो हरु

लाईफ फोर अ चैल्ड” यू ट्युब च्यानल मा विभिन्न भिडियोहरु छन

प्रोफेसर बुम्ब्लेबी को गाइड टू टाइप वन डाईबिटिज 

स्वास्थ्यकर्मी का शैक्षिक सामाग्रीहरु

कृपया अंग्रेजी वा फ्रेन्च पृष्ठहरु  हेर्नुहोस

अनीशा

Multilingual resources

DKA prevention campaign

Guidelines & other resources

Education bulletins