Education Resources

/

Tagalog

Mga katotohanan

Fact sheets

 See English page for more resources.

Mga Gamit Pang-edukasyon sa mga Pangkalusugang Propesyonal

Materials for health professionals

 See English page for resources.

Multilingual resources

DKA prevention campaign

Guidelines & other resources

Education bulletins